Yudansha Day

Honbu Dojo The street, Caston, Norfolk